TP HCM được nới hạn mức vay đầu tư

TP HCM được nới hạn mức vay đầu tư

TP HCM được nới hạn mức vay đầu tư Tổng dư nợ vốn huy động cho đầu tư các dự án, công trình thuộc nhiệm vụ từ ngân sách địa phương sẽ không vượt quá 150% vốn xây dựng cơ bản, thay vì mức 100% như quy định cũ. 
  • Chủ tịch Quốc hội: 'Nợ công đe dọa an ninh tài chính'

Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 124 về cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với TP HCM. Theo đó, tổng dư nợ vốn huy động cho các dự án, công trình thuộc nhiệm vụ đầu tư từ ngân sách địa phương này không vượt quá 150% vốn đầu tư xây dựng cơ bản dự toán được Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định hàng năm. Hạn mức này đã được nới so với con số 100% tại quy định cũ. 

Văn bản cũng nêu rõ, khoản vay đó không bao gồm nguồn vốn huy động đầu tư cho các dự án ODA của ngân sách nhà nước, vốn đầu tư các dự án bổ sung có mục tiêu không ổn định từ ngân sách trung ương cho thành phố... 

Nghị định cũng bổ sung quy định về các khoản vay để đầu tư vào dự án có khả năng hoàn vốn, các khoản vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý nợ công... Văn bản này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 8/8 tới.

Ngọc Tuyên


dịch vụ định cư du học mỹ

, ,

Previous
Next Post »