Đêm Phú Quốc

Đêm Phú Quốc

Đêm Phú Quốc Buồm căng gió lộng thuyền tung sóng
Cát lắng sông trầm nước quấn trăng
  • Hoài niệm chiều mưa

Đảo ngọc đêm về sương muối giăng
Cuối trời vụt sáng ánh sao băng
Buồm căng gió lộng thuyền tung sóng
Cát lắng sông trầm nước quấn trăng

Lóng lánh long lanh chòm Bắc Đẩu
Lập loè lấp loé ngọn hồng đăng
Rừng mơ núi mộng đang vào giấc
Suối cạn mỏi mòn mưa biết chăng?

Lê Phong
Ngày 9/2/2014


dịch vụ định cư du học mỹ

, ,

Previous
Next Post »