Tài sản ngân hàng cổ phần tiếp tục giảm

Tài sản ngân hàng cổ phần tiếp tục giảm

Tài sản ngân hàng cổ phần tiếp tục giảm Bớt hoạt động liên ngân hàng và tín dụng tăng thấp là nguyên nhân khiến tổng tài sản của khối cổ phần giảm tháng thứ 4 liên tiếp.
  • Ngân hàng giảm vay mượn lẫn nhau / Ngân hàng cổ phần giảm vốn, tài sản

Số liệu thống kê tình hình hoạt động của Ngân hàng Nhà nước đến 30/4 cho thấy, tổng tài sản của toàn hệ thống tăng gần 1% lên 5,81 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, tài sản của khối các ngân hàng cổ phần lại tiếp tục giảm, chỉ còn 2,45 triệu tỷ đồng (giảm khoảng 17.000 tỷ đồng so với cuối năm 2013), đánh dấu tháng giảm thứ tư liên tiếp. 

nspan-vcb-tlan500-2018-1401878152.jpg

Tỷ lệ cho vay trên huy động của ngân hàng cổ phần thấp hơn nhiều so với quốc doanh. Ảnh: Thanh Lan. 

Số liệu này khá tương đồng với những thống kê từ báo cáo tài chính quý I đã được các ngân hàng thương mại công bố trước đây. Theo đó, nhiều nhà băng giảm mạnh tổng tài sản (từ 1-5%), hiện tượng hiếm thấy trong các năm trước đây. Một trong những nguyên nhân khiến tài sản không tăng trưởng mạnh trên bảng cân đối là các thành viên giảm hoạt động gửi tiền và cho vay trên thị trường liên ngân hàng (thị trường 2). Bên cạnh đó, sau 4 tháng, tín dụng tăng trưởng chưa đến 1% cũng khiến khoản mục cho vay khách hàng - vốn chiếm tỷ trọng lớn trên tổng tài sản của các nhà băng - giảm mạnh so với trước. 

Không riêng tổng tài sản, vốn tự có của các nhà băng cổ phần sau 4 tháng cũng giảm 284 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi đó, nhóm các ngân hàng thương mại Nhà nước sức khỏe vẫn ổn định khi đều tăng trưởng cả về tài sản lẫn vốn tự có, vốn điều lệ. 

Bên cạnh đó, các nhà băng cổ phần cũng tỏ ra yếu thế hơn trong việc sử dụng vốn huy động để cho vay so với ngân hàng Nhà nước. Thống kê của nhà điều hành cho thấy, tỷ lệ cho vay trên vốn huy động từ thị trường dân cư (LDR) của ngân hàng quốc doanh là 92% sau 4 tháng, tương đương với việc cứ 100 đồng huy động, họ cho vay hết 92 đồng. Trong khi đó, LDR của nhóm cổ phần ngày càng giảm, chỉ còn 73,8%.

Thanh Thanh Lan

, ,

Previous
Next Post »