PVX tiếp tục lỗ 300-400 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

PVX tiếp tục lỗ 300-400 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

PVX tiếp tục lỗ 300-400 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm Năm 2014, công ty đưa ra kịch bản lỗ từ 400 - 1.000 tỷ đồng. Mục tiêu trọng tâm là tiến hành tái cấu trúc, chỉ còn giữ lại 5 công ty con, từ 40 đơn vị ban đầu.
  • PVX trở lại rổ HNX30 / PVX chưa thu hồi được nhiều khoản nợ lớn

Thông tin trên được ông Bùi Ngọc Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (Mã CK: PVX) cho biết tại Đại hội cổ đông thường niên tổ chức sáng nay 7/6.

Năm 2013, PVX lỗ hơn 2.200 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ lỗ hơn 1.900 tỷ đồng, chủ yếu do phải trích lập các khoản dự phòng, như  dự phòng các khoản phải thu gần 750 tỷ đồng, trích lập các khoản vay bảo lãnh gần 300 tỷ đồng, trích lập dự phòng lỗ từ đầu tư dự án gần 690 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo công ty, ngoài các nguyên nhân do khó khăn của nền kinh tế, thị trường chứng khoán suy giảm, thị trường bất động sản đóng băng cũng như việc dừng, giãn tiến độ các dự án thì còn có nguyên nhân chủ quan bắt đầu tư những năm trước, được bộ lộ rõ nét năm 2012, 2013 và các năm tiếp theo, gồm  quản trị doanh nghiệp chưa khoa học, công tác ký kết, thực hiện các hợp đồng thiếu chặt chẽ. Quản lý dòng tiền, thu hồi công nợ tại các dự án chưa đạt hiệu quả,

Sang năm 2014, ông Thắng cho biết do thị trường vẫn tiếp tục khó khăn nên 6 tháng đầu năm tiếp tục lỗ khoảng 300 - 400 tỷ đồng, sau khi đã lỗ lũy kế 3.200 tỷ đồng tính đến 31/12/2013. Trước tình hình này, tổng công ty đưa ra hai kịch bản lợi nhuận.

Trong đó, kịch bản xấu nhất là tiếp tục lỗ khoảng 1.000 tỷ đồng năm nay, đưa mức lỗ lũy kế lên 4.200 tỷ đồng, hết vốn đầu tư của chủ sở hữu. Ở kịch bản thứ 2, PVX dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ tập đoàn dầu khí Việt Nam để tái cơ cấu các khoản nợ, từ đó mức lỗ trong năm chỉ là 400 tỷ đồng, đưa lỗ lũy kế khoảng 3.600 tỷ đồng.

Để tháo gỡ những khó khăn, PVX xác định nội dung tập trung cho giai đoạn tới là tái cấu trúc, không tham gia đầu tư bất động sản mà chỉ tập trung vào xây lắp các công trình dầu khí trên bờ. Theo đó, từ 40 công ty con hiện tại, Chủ tịch công ty cho hay sẽ giảm còn 5 đơn vị, gồm các công ty Xây lắp dầu khí miền Bắc, Trung và Nam,  Công ty Xây lắp đường ống và bể chứa dầu khí, Công ty Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí. Các đơn vị còn lại sẽ thực hiện thoái hết vốn, giải thể, sáp nhập phá sản.

PVX không có công ty liên kết, không tổ chức công ty con mà chỉ có công ty mẹ và 5 công ty con. Nếu quá trình tái cơ cấu thành công, PVX hy vọng sẽ lấy được vốn đã đầu tư để bổ sung cho nguồn vốn đã thiếu hụt, ông Thắng phát biểu.

Phương Linh


dịch vụ định cư du học mỹ

, ,

Previous
Next Post »